O mnie

ks. Grzegorz Płaneta

prezbiter archidiecezji częstochowskiej
mediator rodzinny
psychoterapeuta
instruktor wspinaczki sportowej i alpinista

Ksiądz, 11 lat pracy w katechezie i na parafii. Od 2011r. skierowany do duszpasterstwa specjalistycznego. Od 2016r. proboszcz. Rekolekcjonista. Asystent duchowy Spotkań Małżeńskich w Częstochowie i Irlandii. Kapelan GOPR Grupa Jurajska.

Mediator rodzinny (absolwent Centrum Mediacji i Psychoterapii w Katowicach). Przez 3 lata terapeuta w Stacjonarnym Ośrodku Reintegracji Społecznej. Obecnie w trakcie kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin (organizowanym przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku z atestacją Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Instruktor wspinaczki sportowej i alpinista. Przez wiele lat organizator i kierownik obozów wędrownych, wspinaczkowych, kolonii dla dzieci i młodzieży. Dla dorosłych trekkingów oraz wspinaczki w Alpach.