Wiara

Ażeby wierząc, byli posłuszni; będąc posłuszni, uczciwie żyli; uczciwie żyjąc, oczyszczali swoje serca, a oczyszczając swoje serca, rozumieli to, w co wierzą.

Św. Augustyn, De fide et symbolo

Troska o relację z Osobowym Bogiem pozwala na rozwój, dynamiczne jej przeżywanie, gdzie religijność i pobożność jest pewną konsekwencją, nie drogą czy też celem samym w sobie.