Mediacje rodzinne

To ułatwienie procesu komunikacji, co sprzyja prowadzeniu rozmów na tematy budzące kontrowersje i pomaga skłóconym osobom w poszukiwaniu wzajemnie akceptowanego rozwiązania. Zakres spraw, które mogą podlegać mediacji jest bardzo szeroki. Najczęściej po pomoc mediatora sięgają osoby, dla których mediacja jest alternatywą wobec postępowania sądowego.

Warto jednak podkreślić, że tak być nie musi i dobrze jest skorzystać z mediacji na wcześniejszym etapie konfliktu.