Psychoterapia

Psychoterapia to proces zamierzonego oddziaływania na pacjenta środkami psychologicznymi, którego celem jest:

leczenie zaburzeń psychicznych,
pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych,
pomoc w trudnych sytuacjach życiowych,
rozwój osobowości.
Korzyścią z psychoterapii jest nie tylko rozwiązanie problemów, z powodu których pacjent szukał pomocy, ale także polepszenie zdolności tworzenia związków z innymi ludźmi, radzenie sobie z codziennym stresem, zwiększenie zadowolenia z życia, lepsze rozumienie samego siebie, rozwój osobisty, wzrost pewności siebie i wzrost samooceny.

za Polską Federacją Psychoterapii

Zapraszam do wspólnej drogi. To nie jednorazowe spotkanie, lecz podjęcie trudnego procesu zmian.